Магістерські роботи (УП)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 45
 • Документ
  Управління програмою реструктуризації транспортної системи ТОВ СП ''НІБУЛОН'' в умовах воєнної кризи
  (2023) Чертов О. В.; Chertov Oleh; Чернова Л. С.
  Чертов О. В. Управління програмою реструктуризації транспортної системи ТОВ СП ''НІБУЛОН'' в умовах воєнної кризи. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 ''Комп’ютерні науки'', освітньої програми ''Управління проектами''. Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 105 сторінок. У кваліфікаційній роботі були проведені дослідження вивчення питань теорії і практики реструктуризації за сучасних економічних умов, проведено аналіз діяльності досліджуємого підприємства, надано оцінку транспортної системи підприємства. У результаті роботи розроблено рекомендації з формування системи заходів з управління проєктами реструктуризації транспортної системи підприємства.
 • Документ
  Удосконалення механізмів управління проектами побудови транспортних суден
  (2023) Малиновський І. О.; Malinovsky Ivan; Чернова Л. С.
  Малиновський І. О. Удосконалення механізмів управління проектами побудови транспортних суден. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 ''Комп’ютерні науки'', освітньої програми ''Управління проектами''. Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 115 сторінок. У кваліфікаційній роботі були проведені дослідження з обґрунтування принципів управління проектами в умовах суднобудівного підприємства, проведено оцінку вартості проекту побудови транспортних суден, проаналізовано існуючі принципи планування виробничих ресурсів в проектах побудови транспортних суден. У результаті роботи розроблено структуру механізмів оперативного управління портфелями проектів в умовах суднобудівного виробництва.
 • Документ
  Інструменти оцінки ефективності HR проєктів
  (2023) Данилюк С. С.; Danilyuk Stanislav; Руденко С. В.
  Данилюк С. С. Інструменти оцінки ефективності HR проєктів. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 ''Комп’ютерні науки'', освітньої програми "Управління проєктами". Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 85 сторінок. В кваліфікаційній роботі уточнено поняття та сутність основних категорій досліджуваної проблематики, розроблено класифікацію проєктів у галузі управління персоналом, узагальнено теоретичний та практичний досвід у галузі оцінки ефективності проєктів у галузі управління персоналом, обґрунтовано комплексну методику оцінки ефективності проєктів у галузі управління персоналом з урахуванням специфічних особливостей проєктів даної предметної галузі.
 • Документ
  Удоскналення моделі управління інформаційними зв’язками в проєктах будівельного холдингу
  (2023) Харлакевич Я. Ю.; Kharlakevich Ya. Yu.; Чернова Л. С.
  Харлакевич Я. Ю. Удоскналення моделі управління інформаційними зв’язками в проєктах будівельного холдингу. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проектами». Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 92 сторінки. Метою роботи є підвищення ефективності процесів обміну інформацією в проєктах будівельного холдингу шляхом розробки та впровадження моделей управління комунікаціями в проєктах. При одночасному виконанні декількох взаємопов'язаних проєктів будівельного холдингу, що знаходяться на різних стадіях своїх життєвих циклів, виникають організаційні проблеми, які пов'язані з визначенням завдань та структури проєктного офісу, розподілом обов'язків між основними учасниками проєктів, дублюванням функцій і відповідальності проєктних менеджерів, організацією інформаційної взаємодії виконавців проєктів, своєчасним прийняттям необхідних управлінських рішень.
 • Документ
  Когнітивні механізми управління проєктами в IT компаніях
  (2023) Журавель А. В.; Zhuravel A.V.; Чернов С. К.
  Журавель А. В. Когнітивні механізми управління проєктами в IT компаніях. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої програми «Управління проєктами». Миколаїв. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. 2023 рік. 109 сторінок. У кваліфікаційній роботі було проаналізовано сучасні концепції правління проєктами в IT компаніях, розглянуті когнітивні механізми моделювання складних ситуацій в управлінні проєктами і використання когнітивного підходу в управлінні проєктами, впровадження якого дозволяє компаніям працювати швидше, ефективніше та економічно вигідніше в умовах динамічності внутрішнього та зовнішнього середовища. Когнітивний підхід до моделювання в управлінні проєктами та програмами спрямований на розробку формальних моделей і методів, які підтримують інтелектуальний процес вирішення проблем завдяки обліку у цих моделях та методах когнітивних можливостей (сприйняття, пізнання, розуміння, пояснення) суб'єктів управління при вирішенні управлінських задач.
 • Документ
  Прийняття рішень при управлінні командою проєкту ІТ-компанії
  (2023) Подгайний О. М.; Podgayny O. M.; Чернов С. К.
  Подгайний О. М. Прийняття рішень при управлінні командою проєкту ІТ-компанії. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проєктами». Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 92 сторінки. Магістерська робота присвячена удосконаленню механізмів управління командою проекту з розробки програмних стартапів для просування програмного продукту на сучасному ринку. Згідно з метою дослідження роботи було проаналізовано існуючі методи, методології та інформаційні системи підтримки прийняття рішень в управлінні командами, удосконалено підхід до управління командою, що дозволить підвищити продуктивність праці та мотивацію членів команди в умовах обмеженого фінансування проекту.
 • Документ
  Розвиток інструментів управління кіберспортивним онлайн турніром
  (2023) Трушляков О. В.; Trushliakov O. V.; Чернова Л. С.
  Трушляков О. В. Розвиток інструментів управління кіберспортивним онлайн турніром. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проектами». Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 125 сторінок. У кваліфікаційній роботі було досліджено функціонування ринку кіберспорту – визначено склад, систематизацію інтересів та встановлення взаємозв’язків між суб’єктами ринку, зокрема дисципліни StarCraft II. У результаті роботи розроблено проєкт проведення кіберспортивного онлайн турніру StarCraft II, визначено конкретні умови та критерії, необхідні для успішного його проведення, здійснено декомпозицію робіт, розроблено детальні плани, визначено ризики, розраховано бюджет та показники економічної ефективності проекту, запропоновано та змодельовано удосконалені інструменти управління турніром з метою підвищення ефективності його реалізації.
 • Документ
  Удосконалення моделей управління цінністю в ІТ-проєктах
  (2023) Питомець Я. В.; Pytomets Yaroslav; Руденко С. В.
  Питомець Я. В. «Удосконалення моделей управління цінністю в ІТ-проєктах». Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проєктами». Миколаїв. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. 2023 рік. 87 сторінок. У кваліфікаційній роботі розглядається актуальна проблема місця цінності в проєктах загалом та в ІТ-проєктах зокрема, виконано аналіз методів та моделей управління цінністю, що базується на життєвому циклі проєкту. На основі розглянутих механізмів, які дозволяють ідентифікувати цінності проєкту для його учасників, було розроблено методичні рекомендації щодо покращення моделі управління цінністю в окремому ІТ-проєкті.
 • Документ
  Удосконалення засобів моделювання систем управління проєктами на підприємстві
  (2023) Нюбін О. Б.; Niubin O. B.; Руденко С. В.
  Нюбін О. Б. Удосконалення засобів моделювання систем управління проєктами на підприємстві. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проєктами». Миколаїв. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. 2023 рік. 92 сторінки. У кваліфікаційній роботі проаналізовано існуючі інформаційні системи з управління проєктами, зміст діяльності проєктної команди підприємства у процесі створення програмного продукту, що використовує штучний інтелект; виконано проєктування та розробка моделі автоматизованої системи управління проєктами на підприємстві, виконано якісну оцінку розробленої моделі із застосуванням методу експертних оцінок, SWOT-аналізу, порівняльного аналізу рівня автоматизації бізнес-процесів підприємства при використанні моделей управління As Is і To Be. Створенні моделі автоматизованої системи управління проєктами в компанії, що спеціалізується на виробництві продуктів штучного інтелекту, запропоновано спосіб подання життєвого циклу проєкту та фаз проєктної діяльності у вигляді дерева рішень, що дозволить повисити ефективність роботи R&D-відділу ІТ-компанії.
 • Документ
  Форсайт проєктів в умовах невизначеності (на прикладі проєкту ''Monobank'' АТ ''Унiверсал Банк'')
  (2023) Матвєєв В. А.; Matvieiev Vitalii; Чернов С. К.
  У кваліфікаційній роботі було досліджено теоретичні основи управління проєктами в умовах невизначеності; було проаналізовано моделi управління проєктами в умовах невизначеності (на прикладi АТ «Унiверсал Банк»). У результаті роботи розроблено проєкт реалізації та виходу на ринок з конкурентним продуктом кращої якості (на прикладi продукту АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у рамках співпраці з «FINTECH BAND» в умовах невизначеності – «MONOBANK»).
 • Документ
  Управління портфелем проєктів аутсорсингової ІТ-компанії
  (2023) Лопата М. М.; Lopata M. M.; Чернова Л. С.
  Лопата М. М. «Управління портфелем проєктів аутсорсингової ІТ-компанії». Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проєктами». Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. 2023 рік. 83 сторінки. В роботі досліджено теоретичні основи управління портфелем проєктів, проведено аналіз підходів до управління портфелем проєктів аутсорсиногової ІТ-компанії, удосконалено модель формування портфеля проєктів ІТ-компанії шляхом введення процедури кластеризації проєктів перед проведенням їх якісного та кількісного аналізу.
 • Документ
  Удосконалення моделі управління ІТ-проєкту для розробки Web-додатку
  (2023) Аполонова А. В.; Apolonova Alesia; Чернов С. К.
  Аполонова А. В. Удосконалення моделі управління ІТ-проєкту для розробки Web-додатку. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проєктами». Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 113 сторінок. У кваліфікаційній роботі було досліджено, проаналізовано та удосконалено модель управління ІТ-проєктом для розробки Web-додатку. Результатом роботи стала вдосконалена, на основі методу Agile, модель управління, яка враховує усі аспекти процесу розробки Web-додатку програмного забезпечення, для подальшого використання у проєктуванні подібних проєктів.
 • Документ
  Удосконалення механізмів управління інтеграцією в проєктах транспортно- логістичних центрів
  (2022) Сухорученко, С. С.; Sukhoruchenko, S.; Чернова Л. С.
  Сухорученко С. С. «Удосконалення механізмів управління інтеграцією в проєктах транспортно-логістичних центрів» На правах рукопису. Магістерська робота за спеціальністю 122- Комп’ютерні науки, освітня програма – Управління проектами. Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова. Миколаїв, 2022. Магістерсьа робота присвячена атуальним питанням з розвитку діяльності логістичних центрів. Розглянуто світовий досвід розвитку логістичної інфраструтури та удосконалено механізми управління інтеграцією в проєктах транспортно-логістичних центрів. Реалізація системи управління транспортно-логістичними системами транспортними компаніями значно підвищить конкурентоспроможність перевезень залізничним транспортом та знизить логістичні витрати транспортних компаній.
 • Документ
  Формування команди розробки програмного забезпечення в Аgile проектах
  (2022) Казимір, К. С.; Kazimir, K. S.; Чернова Л. С.
  Казимір К.С. «Формування команди розробки програмного забезпечення в Аgile проектах». Магістерська робота за спеціальністю 122: Комп’ютерні науки, освітня програма «Управління проектами». Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова. Миколаїв, 2022. 77 сторінок. В магістерській роботі розглянуті теоретичні аспекти та особливості формування команди проєкту, досліджено принципи та методології формування команди розробки програмного забезпечення. Розглянуті переваги та недоліки використання гибкої методології Аgile. Сформовано команду розробників програмного забезпечення в Аgile проектах.
 • Документ
  Удосконалення системи управління ризиками на підприємствах малого і середнього бізнесу
  (2022) Габрівська, І. М.; Gabrivska, I. M.; Чернов С. К.
  Габрівська І. М. «Удосконалення системи управління ризиками на підприємствах малого і середнього бізнесу» На правах рукопису. Магістерська робота за спеціальністю 122– Комп’ютерні науки, освітня програма – Управління проектами. Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова. Миколаїв, 2022. Проектне управління є унікальним інструментом управління, яке набуло максимального поширення саме в будівництві, оскільки діяльність будівельних організацій ідеально описує принцип існування проектноорієнтованої організації. В магістерській роботі розглянуті актуальні питання стосовно управління проектними ризиками на будівельних підприємствах. Досліджено теоретичні основи управління проєктами і ризиками малих і середніх будівельних організацій; розглянуто класифікацію ризиків будівельних проєктів; розроблено інструменти організації управління реалізацією системи управління ризиками в будівельних проєктах.
 • Документ
  Удосконалення моделей управління командою в проєктах розробки інформаційних систем програмного забезпечення
  (2022) Савенко, Д. О.; Savenko, D. O.; Чернова Лб. С.
  Савенко Д.О. Удосконалення моделей управління командою в проєктах розробки інформаційних систем програмного забезпечення. На правах рукопису. Магістерська робота за спеціальністю 122– Комп’ютерні науки, освітня програма – Управління проєктами. Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова. Миколаїв, 2022. В представленій магістерській роботі проведено дослідження процесу управління проєктами розробки МП-систем. Результатом якого стала вдосконалена на основі Stage-Gate модель управління, яка враховує усі аспекти процессу розробки мультипроцесорних систем, для подальшого ії використання для проєктування подібних систем.
 • Документ
  Удосконалення механізмів проєктного підходу в соціальній сфері закладів освіти
  (2022) Гончар, А. В.; Gonchar, A. V.; Данченко О. Б.
  Гончар А. В. «Удосконалення механізмів проєктного підходу в соціальній сфері закладів освіти». На правах рукопису. Магістерська робота за спеціальністю 122: Комп’ютерні науки, освітня програма «Управління проектами». Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова. Миколаїв, 2022. 75 сторінок. В роботі досліджено проектну діяльності соціально орієнтованих некомерційних організацій та сформовано рекомендацій щодо вдосконалення проектної діяльності у соціально орієнтованих некомерційних організаціях. Представлений концептуальний підхід щодо визначення академічного фандрайзингу, а також взаємодія структурних підрозділів щодо досягнення цілей та завдань фандрайзингової діяльності в освітній установі.
 • Документ
  Удосконалення механізмів управління проєктів розвитку в культурно-освітньому середовищі
  (2022) Білоножко, К. С.; Bilonozhko, Kateryna; Чернов, С. К.
  У кваліфікаційній роботі розглянуто питання удосконалення механізмів управління ефективністю проєктами розвитку в культурно- освітньому середовищі. Актуальні проблеми організації проєктів розвитку. Досліджено ефективні функціонуючі інституції, що підтримують культурні проєкти та їх реалізацію в Україні. Розкрито теоретичні основи проєктного менеджменту для інноваційного розвитку освітніх організацій, приклади освітніх проєктів.
 • Документ
  Удосконалення моделі управління якістю в проєктах розвитку морських портів
  (2022) Ісаєв, Д. В.; Isaev, D. V.; Чернова Л. С.
  Ісаєв Д. В. «Удосконалення моделі управління якістю в проєктах розвитку морських портів» – на правах рукопису. Магістерська робота за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», освітня програма «Управління проєктами». Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова. Миколаїв, 2022 р. В магістерській роботі досліджені теоретичні основи управління якістю в проєктах розвитку морських портів, проведено аналіз системи управління морських торгівельних портів та удосконалено модель управління якістю в проєктах розвитку морського торгівельного порту.
 • Документ
  Удосконалення проєкту реалізації системи розподілу товарів аптечних мереж
  (2022) Єжгуров, Р. В.; Yezhhurov, Roman; Данченко О. Б.
  Єжгуров Роман Вікторович «Удосконалення проєкту реалізації системи розподілу товарів аптечних мереж». Кваліфікаційна магістерська робота на здобуття ступеня вищої освіти магістра зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова. м. Миколаїв, 2022. Обсяг роботи. Робота виконана на 116 сторінках машинописного тексту, містить 9 таблиць, 19 рисунків та список використаних джерел з 71 найменування. Метою магістерської роботи є узагальнення теоретичних, аналіз практичних і розробка науково-методичних рекомендацій щодо вдосконалення управління ланцюгами постачання фармацевтичної продукції. Завдання дослідження: – дослідити сутність поняття управління ланцюгами постачання; – розглянути еталонні моделі управління ланцюгам поставок; – визначити особливості організації постачання фармацевтичної продукції; – проаналізувати фармацевтичний ринок в Україні; – запропонувати удосконалення управління ланцюгами постачання фармацевтичної продукції з використанням інформаційних технологій. Об’єктом дослідження є процес постачання фармацевтичної продукції від виробників до кінцевих споживачів. Предметом дослідження стало впровадження сучасного управлінського, організаційного та інформаційного інструментарію спрямованого на вдосконалення управління ланцюгами постачання фармацевтичної продукції. Методи дослідження. У процесі написання роботи використовувалися загальнонаукові та емпіричні методи досліджень, зокрема: - методи аналізу та синтезу; - метод систематизації – при систематизації інформаційної взаємодії в ланцюгу поставок; - табличний – для представлення розрахунків і оцінки конкретних результатів досліджень; - абстрагування; - узагальнення; - вивчення документів та моделювання. Наукова новизна роботи полягає у розробці концептуальної моделі управління ланцюгами постачання фармацевтичної продукції, яка формується з погляду системного підходу і полягає у взаємодії елементів виробничої, посередницької, маркетингової, фінансової та інформаційної складових задля максимального задоволення потреб кінцевих споживачів. В магістерській роботі узагальнено науково-теоретичні підходи і запропоновано вирішення проблеми щодо управління ланцюгами поставок на основі сучасних інформаційних систем. Дослідженно особливості управління ланцюгами поставок в інноваційному розвитку фармацевтичного підприємства та аптечних мереж в Україні. Обґрунтована потреба розроблення системи управління ланцюгами поставок на основі впровадження сучасних аналітичних та інтелектуальних систем SCM. Удосконалена структура механізму формування ланцюга постачань, оптимізована модель управління ланцюгами поставок фармацевтичного підприємства з використанням SCOR-моделі, удосконалено управління ланцюгами поставок фармацевтичної продукції з використанням інформаційних технологій. Практичне значення одержаних результатів. Проектною пропозицією стало використання спеціального інформаційного додатку для моніторингу якості ланцюга постачання фармацевтичної продукції, який зможе забезпечити практичні функціональні можливості, зокрема для доступу в режимі реального часу до потрібної інформації, включаючи умови навколишнього середовища, раннє попередження у разі відхилень та прогнозування терміну зберігання, що залишився. Апробація результатів досліджень. Результати теоретичних та практичних досліджень за напрямком магістерської роботи доповідались та обговорювались на наукових конференціях, а саме: 1. Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи (ITMAS – 2022): Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції (26-28 жовтня 2022 р.). – Миколаїв: НУК імені адмірала Макарова, 2022. – стор. 58-60. Режим доступу: http://itconf.nuos.edu.ua/2022/proceedings. 2. Сучасні технології автоматизації аптечних закладів Інновації в судобудуванні та океанотехніці : Матеріали ХIII Міжнародної науковоІ- технічної конференції. ― Миколаїв : Видавець Торубара В.В., 2022. ― стор 401-404 Публікації. Дві друковані праця у збірнику тез конференції.