Академічна доброчесність та основи інформаційної культури для викладачів та здобувачів освіти в НУК імені адмірала Макарова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Поняття "академічної доброчесності" включає в себе такі цінності, як запобігання плагіату та шахрайству; підтримку академічних стандартів; чесність у дослідженнях; уникнення обману; уважне ставлення до різних точок зору; визнання авторства; посилання на перевірену інформацію; прозорість; доступність представлення результатів дослідження; впевненість у собі та добропорядності всіх учасників освітнього процесу. Утвердження принципів академічної культури та доброчесності в закладах вищої освіти сприяє розбудові сильної громадянської культури суспільства в цілому. Актуалізовано важливість формування інформаційної компетентності наукової спільноти ЗВО.

Опис

Бiлоножко, К. С. Академічна доброчесність та основи інформаційної культури для викладачів та здобувачів освіти в НУК імені адмірала Макарова = Academic integrity and fundamentals of information culture for teachers and students at Admiral Makarov National University of Shipbuilding / К. С. Бiлоножко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Сучасні тренди розвитку бібліотеки ЗВО цифрової епохи в структурі інформаційного забезпечення навчального процесу, наукової та дослідницької діяльності ЗВО". – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 12–17.

Ключові слова

академічна доброчесність, плагіат, освіта, освітній процес, наукова спільнота, бібліотека закладу вищої освіти, academic integrity, plagiarism, education, educational process, scientific community, library of a higher education institution

Бібліографічний опис