Аналітичний огляд публікаційної активності науковців Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в міжнародних наукометричних інформаційних ресурсах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Корольова, Т. Д.
Korolova, T. D.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У роботі розглянуті основні напрямки підвищення публікаційної активності науковців Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) у міжнародних наукометричних інформаційних ресурсах. Представлено досвід роботи Наукової бібліотеки НУК імені адмірала Макарова з науково-аналітичної підтримки наукових досліджень вчених університету.

Опис

Корольова, Т. Д. Аналітичний огляд публікаційної активності науковців Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в міжнародних наукометричних інформаційних ресурсах = Analytical review of publication activity of scientists of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding in international scientific information resources / Т. Д. Корольова // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. «Науково-комунікаційний простір бібліотеки ЗВО: вимоги часу та реалії». – Миколаїв : НУК, 2018. – С. 35–41.

Ключові слова

публікаційна активність, наукометричні показники, індекси цитування, імпакт-фактор, індекс Гірша, Scopus, Web of Science Core Collection, publication activity, scientific metrics, indexes of citation, impact factor, h-index

Бібліографічний опис