Аналітична робота бібліографа при складанні ретроспективного бібліографічного покажчика (на прикладі підготовки покажчиків НБ НУК ім. адмірала Макарова)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Жигалкіна, М. С.
Zhigalkinа, M. S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглядається один із важливих напрямків роботи бібліотеки - створення ретроспективних бібліографічних покажчиків на допомогу навчальному процесу та актуальність проблеми подальшого збагачення професії бібліографа сучасними інформаційними і аналітичними технологіями
The article considers one of the important directions of the library's work - the creation of retrospective bibliographic indexes in support of the educational process and the urgency of the problem of further enriching the bibliographer's profession with modern information and analytical technologies.

Опис

Жигалкіна, М. С. Аналітична робота бібліографа при складанні ретроспективного бібліографічного покажчика (на прикладі підготовки покажчиків НБ НУК ім. адмірала Макарова) [Електронний ресурс] / М. С. Жигалкіна // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікаційних концепцій». – Миколаїв : Наук. б-ка НУК, 2017. – Режим доступа : http://lib.nuos.edu.ua/uk/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8

Ключові слова

аналітика, аналітична робота, бібліографічний покажчик, ретроспективний покажчик, аnalytics, analytical skills, retrospective index, bibliographic index

Бібліографічний опис