Блінцов Володимир Степанович

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Жигалкіна, М. С.
Панченко, Т. С.
Свириденко, Н. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науково-методичних праць Володимира Степановича Блінцова – першого проректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктора технічних наук, професора. До його складу увійшли монографії, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, авторські свідоцтва і патенти. Відомості про публікації подано мовою оригіналу.

Опис

Блінцов Володимир Степанович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад.: М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко, Н. В. Свириденко ; за ред. Т. М. Костирко. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Миколаїв : НУК, 2018. – 47 с. – Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua.

Ключові слова

бібліографічний покажчик, Блінцов Володимир Степанович, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Бібліографічний опис