ІСТОРІЯ КАФЕДРИ       Кафедра гідромеханіки заснована в грудні 1970 р. в рік 50-річного ювілею МКІ ім. адм. С.О. Макарова в відповідності із наказом МВССО СРСР від 10.06.70 р. “Об организации кафедры в Николаевском кораблестроительном институте”.

       Згідно з наказом по інституту № 424-к від 03.12.70 р. кафедра ввійшла в склад кораблебудівного факультету і виконуючим обов’язки завідуючого кафедрою було призначено доц. Миколу Борисовича Сліжевського. До складу кафедри були включені доц. В.А. Степанов, доц. М.Г. Лебідь. ст. викладач О.М. Майборода, ст.викладач В.І. Ніколаєв і аспірант Ю.М. Проскученко, а також ст. лабор. О.Г. Медвєдєв і ст. преп. В.О. Овчиннікова.

       До складу кафедри ввійшли навчальна лабораторія (Скороходова, 5) і науково-дослідницька лабораторія АСТА (Пр. Леніна, 3), яку довгий час очолював доц. М.Г. Лебідь.

       За більш ніж 30-річний період своєї діяльності кафедра зміцніла матеріально, чому сприяв перехід кафедри в головний навчальний корпус. Були організовані три навчальні лабораторії (гідромеханіки і газової динаміки, гідравліки а також лабораторії гідропневмоприводів і гідропневмоавтоматики), які обладнані сучасним лабораторним устаткуванням, персональними ЕОМ, фільмотекою.

       Значно виріс кваліфікаційний склад кафедри. Всі викладачі мають науковий ступінь і вчене звання.

       Кафедра здійснює консультації по дипломному проектуванню і приймає участь у роботі ДЕК.

       Більша частина дисциплін забезпечена навчальними посібниками та методичними вказівками, серед яких:

       - Сборник лабораторных работ по гидромеханике и газовой динамике (под общей редакцией проф. Н.Б. Слижевского), 2000 г.;

       - Сборник лабораторных работ по гидравлике, пневматике, гидропневмоприводу и гидропневмоавтоматике (Н.В. Рындя, В.Ф. Тимошенко), 2002 г.;

       - Ходкость и управляемость подводных технических средств (Н.Б. Слижевский). Рекомендовано Министерством просвещения и науки Украины, 1998 г.;

       - Гидродинамический расчет самоходных ПА (под общей редакцией проф. Н.Б. Слижевского). Рекомендовано Министерством просвещения и науки Украины, 2000 г.;

       - Гидробионика в судостроении (Н.Б. Слижевский). Рекомендовано Министерством просвещения и науки Украины, 2002 г.

       На кафедрі здійснюється підготовка наукових кадрів через аспірантуру. Протягом 30 років на кафедрі навчалось 40 аспірантів, із яких захистили кандидатські дисертації 24 і троє в подальшому стали докторами наук.